Skanstupītes ūdenskritums

Visas Skanstupītes ūdenskrituma pakāpes, 2024. gada maijs

Ūdenskritums ar trim pakāpēm, kuras ir 0,9, 0,2 un 0,4 m augstas. Pēdējā pakāpe parasti ir applūdusi.