Ciskādu apse

Otrs lielākais koks Latvijā: apses apkārtmērs ir 10,1 m.