Zviedrgrāvja ūdenskritums

Zviedrugrāvja ūdenskritums 2008. gada jūnijā

Apmēram 0,85 m augsts un līdz 2 m plats ūdenskritums, kas krīt pāri krāsainiem iežiem. Atrodas dabas liegumā.

Mīzalvalka ūdenskritums

Mīzalvalka ūdenskritums, 2023. gada novembris

Neliels, 0,9 m augsts un līdz 1 m plats ūdenskritums, kas krīt pār Narvas svītas aleirolītam un smilšakmenim.

Abavas rumba

Abavas rumba, 2008. gada jūnijs

Otrs platākais ūdenskritums Latvijā: 30-35 m plats un apmēram 1 m augsts.

Zartapu ūdenskritums

Zartapu ūdenskritums, 2002. gada aprīlis

Neliels, ap 2,2 metrus augsts ūdenskritums, kurš atsedz košus devona Narvas svītas iežus.

Krauju ūdenskritums

Krauju ūdenskritums pie Lorumupes, 2023. gada novembris

Mazs, ap 1 m augsts ūdenskritumiņš, kas pāri Arukilas svītas smilšakmenim krīt tieši Lorumupē.