Mazrendas ūdenskritums

Mazrendas ūdenskritums, 2024. gada marts

Neliels, 2,1 m un ap 0,2-0,8 m plats ūdenskritums, kas krīt pāri smilšakmens klintij netālu no Abavas.

Oļupītes ūdenskritums

Oļupītes ūdenskritums, 2024. gada aprīlis

Neliels bet interesants ūdenskritums, 0,6 m augsts un ap 1,4 m plats. Daļa no ūdens iekrīt pazemē jau pirms paša ūdenskrituma.

Grīdnieku ozols

Grīdnieku ozols, 2023. gada jūnijs

Viens no diženākajiem ozoliem Latvijā, tā apkārtmērs ir 8,35 m (2018). Koka apkārtmērs turpina pieaugt.

Omiķu gravas ūdenskritums

Omiķu gravas ūdenskritums, 2023. gada marts

Apmēram 3,5 m augsts ūdenskritums, kurš ir atsedzis augšdevona Mūru svītas dolomītu un smilšakmeni.

Trejrumbiņa

Trejrumbiņas apakšējā pakāpe, 2023. gada marts

Ainaviska, kopumā ap 3 metrus augsta ūdenskritumu kaskāde ar trīs pakāpieniem Riežupes krastā.

Veldzes ūdenskritums

Veldzes ūdenskritums, 2004. gada maijs

Neliels ūdenskritums Veldzes upē, aptuveni 0,5 – 0,9 m augsts un 11 – 16,3 m plats.

Valdātu rumba

Valdātu rumba 2023. gada martā. Fonā redzamas 18. gadsimta beigu mācītājmuižas kompleksa ēkas.

Izteiksmīgs ūdenskritums Īvandes upē, aptuveni 1,4 – 1,7 m augsts un 3-6,5 m plats.

Īvandes rumba

Īvandes Rumba, 2023. gada marts.

Latvijai salīdzinoši liels ūdenskritums, kura augstums ir aptuveni 2 m. Platums sasniedz 11 m.