Valdātu rumba

Valdātu rumba 2023. gada martā. Fonā redzamas 18. gadsimta beigu mācītājmuižas kompleksa ēkas.

Izteiksmīgs ūdenskritums Īvandes upē, aptuveni 1,4 – 1,7 m augsts un 3-6,5 m plats.

Īvandes rumba

Īvandes Rumba, 2023. gada marts.

Latvijai salīdzinoši liels ūdenskritums, kura augstums ir aptuveni 2 m. Platums sasniedz 11 m.

Upatu ozols

Upatu ozols, 2023. gada maijs

Viens no lielākajiem ozoliem Latvijā ar apkārtmēru 8,84 m.

Ventas rumba

Ventas Rumba - platākais ūdenskritums Eiropā

Platākais un iespaidīgākais ūdenskritums Latvijā. 1,6 – 2 m augstā ūdenskrituma platums ir 270 – 275 m.